ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการพิจารณา Flagship 2563 บพท.

เนื้อความ : ประกาศจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ปี 2563 โดยมีผลการพิจารณาแต่ละกรอบการวิจัย ดังไฟล์เอกสารแนบ สำหรับกรอบการวิจัยอื่นๆ เมื่อผ่านกระบวนการพิจารณาเบื้องต้นครบถ้วนแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศผล ปี 63 FSชุมชนนวัตกรรม.pdf
ประกาศผลการพิจารณา Learning City.pdf
ประกาศผลการพิจารณา Local Enterprise.pdf
ประกาศผลการพิจารณา Smart City.pdf
ข่าว : ทุนวิจัย
วันที่ประกาศข่าว : 6 ก.พ.63
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 12 ก.พ.63)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 15,742 ครั้ง