ประกาศข่าวและกิจกรรม

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เนื้อความ :
แผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ 2563 สำหรับนักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอต่อหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
Flagship ปี 2563.pdf
บพข.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship ปี 2563 .pdf
แบบฟอร์มเสนอโครงการ 63_แบบฟอร์มกลาง.docx
แบบฟอร์มเสนอโครงการ 63_แบบฟอร์มกลาง.pdf
สวรส.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship (Genomics) ปี 2563..pdf
ข่าว : ทุนวิจัย
วันที่ประกาศข่าว : 1 ธ.ค.62
ประกาศโดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 13 ธ.ค.62)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 16,638 ครั้ง