ตรวจสอบบัญชีชื่อของท่านในระบบ
ตรวจสอบหน่วยงานในระบบ
ลืมรหัสผ่าน
เปลี่ยน Email ที่ระบุในระบบ
ตรวจสอบเอกสารโครงการ
FAQ : คำถามที่พบบ่อย
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ NRMS
คู่มือการใช้งานระบบ NRMS
คู่มือ NRMS Web Service
ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้ Passkey
วีดีโอสอนการใช้งานระบบ NRMS
ขั้นตอนการตอบคำถาม/ดำเนินการ
ค้นหาโครงการวิจัย
FAQ เสนอขอฯ ปี 2562
   
 
รองรับการใช้งาน และแสดงผลได้ดีบนเบราว์เซอร์ Google Chrome
 
ประกาศข่าว
 
การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การสร้างรายงาน Business Intelligence (B) ด้วยโปรแกรม Tableau กับข้อมูลในระบบ ... [20 กรกฎาคม 2561]
การขอรับรหัส DOI ผ่านระบบ NRMS... [6 กรกฎาคม 2561]
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562... [2 กรกฎาคม 2561]
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย: ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562... [21 มิถุนายน 2561]
ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมเอกสารเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 แผนงานบูรณาการวิจั... [21 มิถุนายน 2561]
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562... [18 มิถุนายน 2561]
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือท... [13 มิถุนายน 2561]
ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม กลุ... [1 มิถุนายน 2561]
อ่านทั้งหมด...
 
ทุนที่เปิดรับข้อเสนองานวิจัย/โครงการวิจัย
ทุน วช. : ปีงบประมาณ 2562
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program (NRCT-JSPS) ประจำปี 2562 (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 5 กันยายน 2561
กองการต่างประเทศ (กกต.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562001 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 ข้าว (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562002 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 ปาล์มน้ำมัน (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562003 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562004 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 สมุนไพรไทย (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562005 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ) (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562006 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 สัตว์เศรษฐกิจ (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562007 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562008 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 ยางพารา (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562009 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562010 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562011 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 อ้อยและน้ำตาล (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562012 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562013 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562014 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 ประชาคมอาเซียน (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562015 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562016 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 มันสำปะหลัง (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562017 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 การคมนาคมขนส่งระบบราง (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562018 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 การแพทย์และสาธารณสุข (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562019 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562020 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562021 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562022 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
ทุนวิจัยมุ่งเป้า : ปีงบประมาณ 2562
T2562023 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2562 พลาสติกชีวภาพ (เปิดรับ : ข้อเสนอการวิจัย)
15 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
 
สารสนเทศจากระบบ

จำนวนนักวิจัยในระบบ NRMS จำแนกตามสังกัดหน่วยงาน

จำนวนนักวิจัยที่มีการดำเนินงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี

สัดส่วนจำนวนนักวิจัย จำแนกตามสาขาความเชี่ยวชาญ ISCED

 
สารสนเทศจากระบบ NRMS ประจำไตรมาส ด้วย Business Intelligence

จำนวนนักวิจัย จำแนกตาม OECD

นักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสวัสดิการ

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์

คำแนะนำ : กรุณาเปิดใช้งานระบบ NRMS ด้วยเบราว์เซอร์ "chrome"
รองรับและแสดงผลได้ดีบน Google Chrome ที่ความละเอียด 1024 x 768 px ขึ้นไป  
 
 
 
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)
e-mail : nrms@nrct.go.th