ตรวจสอบบัญชีชื่อของท่านในระบบ
ตรวจสอบหน่วยงานในระบบ
ลืมรหัสผ่าน
FAQ : คำถามที่พบบ่อย
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ NRMS
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ NRMS
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
วีดีโอสอนการใช้งานระบบ NRMS
   
 
รองรับการใช้งาน และแสดงผลได้ดีบนเบราว์เซอร์ Google Chrome
 
ประกาศข่าว
 
ทุนที่เปิดรับข้อเสนองานวิจัย
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 15 ตุลาคม 2559 แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (กมว.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program (NRCT-JSPS) ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 - 8 กันยายน 2559 แหล่งทุน : ทุน วช. (กองการต่างประเทศ (กกต.))
- เปิดรับข้อเสนอการวิจัย : ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (สำหรับโครงการที่เข้าใหม่) ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (กมว.))
 
ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ
1. กรอกข้อเสนอการวิจัย 1.1 กรอกข้อมูลทั่วไป และบันทึก จะพบหน้าจอให้กรอกข้อมูลที่เหลือ
  1.2 แนบไฟล์รายละเอียดข้อเสนอการวิจัยให้ครบ

2. ส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ 2.1 กด “ส่งข้อเสนอการวิจัย” ของท่าน ในระบบก่อนวันที่แหล่งทุนปิดรับ
  2.2 กด “ส่งข้อเสนอการวิจัย” ของท่าน ในระบบก่อนวันที่แหล่งทุนปิดรับ
  2.3 หลังกด ส่งข้อเสนอการวิจัยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดได้อีก

คำแนะนำ : กรุณาเปิดใช้งานระบบ NRMS ด้วยเบราว์เซอร์ "chrome"
รองรับและแสดงผลได้ดีบน Google Chrome ที่ความละเอียด 1024 x 768 px ขึ้นไป  
 
 
 
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)
e-mail : nrms@nrct.go.th